Paslaugos

Globos namuose teikiamos paslaugos

Socialinė globa – globos namuose teikiamų paslaugų visuma, užtikrinanti įvairiapusišką  poreikių (buitinių, socialinių, kultūrinių, dvasinių) patenkinimą  asmeniui, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros nepakanka, o savarankiškai gyventi žmogus negali. Globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – kompleksinė visuma buitinių, socialinių, kultūrinių, dvasinių paslaugų, teikiamų asmeniui, kuris atitinka globos namų paskirties reikalavimus (sąlygos, kurios yra būtinos, kad žmogus galėtų gauti paslaugas – amžius ar kt.)

Teikimo trukmė:

 • ilgalaikė socialinė globa teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus arba neterminuotai;
 • trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę.

Paslaugos sudėtis:

 • apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose, taip pat aprūpinami pagrindiniais baldais. Globos namuose yra koplyčia, kiekvieną dieną aukojamos šv. Mišios;
 • maitinimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas. Pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms organizuojama dietinė mityba. Maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną. Gyventojai valgo bendroje valgykloje, o su sunkia negalia organizuojamas maitinimas kambariuose;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant);
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba;
 • sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį teikiamos visą parą. Bendradarbiaujama su kitais sveikatos priežiūros specialistais sprendžiant gyventojo sveikatos sutrikimus;
 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų ir aplinkos tvarkymas);
 • laisvalaikio organizavimas (kolektyvų koncertai, gyventojų gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas, filmų žiūrėjimas, kompiuterinio raštingumo pamokėlės);
 • papildomos mokamos paslaugos, kurios teikiamos globos namų gyventojams:
 • transporto paslauga asmeniniams poreikiams;
 • individualus periodinės spaudos užsakymas;
 • asmeninio turto įsigijimas ar remontas;
 • grožio paslaugų (plaukų, antakių dažymas) teikimas.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama:

 • senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialių poreikių lygis;
 • senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga globa/slauga bei kurie negali gyventi savarankiškai, o jų artimieji dėl objektyvių priežasčių negali prižiūrėti.

Į globos namus negali būti priimti asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

 • kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
 • ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;
 • aktyviąja tuberkulioze;
 • odos infekcinėmis ligomis;
 • lytiškai plintančiais susirgimais;
 • sergantys AIDS;
 • lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

Globos kaina per mėnesį:

 • senyvo amžiaus žmonėms bei asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis (su vidutine negalia) – 660 EUR;
 • asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis (su sunkia negalia) – 750 EUR.

Jei asmuo neturi galimybių mokėti pilną kainą, jis (artimieji, pagalbą teikiantys asmenys) dėl kompensacijos kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių, dėl siuntimo.

Mokėjimas už ne visą mėnesį asmeniui skaičiuojamas proporcingai globos namuose būtam laikui.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą;
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • neįgalumo pažyma, specialiojo poreikio pažyma;
 • medicininių dokumentų išrašas F027/a;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimas;
 • kompensuojamų vaistų pasas.

Visos Teisės Saugomos ©  2010-2018  www.globosnamai.vargdieniu.lt