Licencija

2014 m. rugpjūčio mėn. 6 d. Švč. Marijos globos namams Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo įteikta LICENCIJA SOCIALINEI GLOBAI TEIKTI.

Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims, išdavimo data 2014-06-30.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę teikti šias paslaugas:
slaugos – bendrosios praktikos slaugos.

Išduota licencija 2013 08 26 Nr. 3522