Gyvenimas trunka akimirką begaliniame laike...

Kvalifikuota pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globa

Švč. Marijos globos namai teikia socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą palaikančias sąlygas, asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ir šeimyninės padėties, negalios, silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai.

Globos namai įregistruoti 2001 m. gegužės mėn. 4 d.

Gali gyventi iki 30 senyvo amžiaus asmenų.

Gyvenimas yra dovana...
Marijos globos namai

VšĮ Švč. Marijos globos namai

Švč. Marijos globos namus įsteigė Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolija buvusiuose motiniškuose Vienuolijos namuose. Globos namai įregistruoti 2001 m. gegužės mėn. 4 d. Marijampolės savivaldybėje, kaip ne pelno siekianti viešoji įstaiga, suteikianti globą senyvo amžiaus žmonėms. Įstaiga yra juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

Teikti socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą palaikančias sąlygas asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ir šeimyninės padėties, negalios ar silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai, tenkinant fizines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, įvertinant ir gerbiant jų asmeninius poreikius.

Tęsiant Jėzaus gailestingumo ir meilės misiją, siekti užtikrinti kvalifikuotą globą ir visapusiškai rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis šeimyninėje aplinkoje, teikti  kupiną meilės ir atjautos aptarnavimą, ypač ligoje, kančioje ar mirtyje, pripažįstant antgamtinę kiekvieno žmogaus vertę, jo unikalumą ir jam priklausančią pagarbą.

Gyvenimas yra grožis, žavėkis juo...

Globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus žmonėms.

2014 m. rugpjūčio mėn. 6 d. Švč. Marijos globos namams Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo įteikta LICENCIJA SOCIALINEI GLOBAI TEIKTI.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę teikti šias paslaugas:
slaugos – bendrosios praktikos slaugos. 

Išduota licencija 2013 08 26, Nr. 3522

P.Kriaučiūno g. 13,
LT-68298 Marijampolė
Lietuva

Koplyčioje
Gyvenimas yra brangus, elkis su juo rūpestingai...

Paslaugos

Apgyvendinimas

Apgyvendiname vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose, taip pat aprūpinant pagrindiniais baldais.

Maitinimas

Maitiname 4 kartus per dieną bendroje valgykloje. Esant sunkiai negaliai - organizuojamas maitinimas kambariuose.

Medicininė priežiūra

Teikiame sveikatos priežiūros paslaugas, bendradarbiaujant su Marijampolės miesto sveikatos priežiūros įstaigų specialistais.

Slauga

Pagalba rengiantis, valgant, prausiantis ir kt.

Laisvalaikio organizavimas

Įvairių kolektyvų koncertai, išvykos, gyventojų gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas, filmų žiūrėjimas, išvykos, relaksacijos valanda, darbinių įgūdžių ugdymas (mezgimas, nėrimas vašeliu).

Papildomos mokamos paslaugos

Transporto paslauga asmeniniams poreikiams; individualus periodinės spaudos užsakymas; smulkaus asmeninio turto įsigijimas ar remontas; grožio paslaugų (plaukų, antakių dažymas) teikimas.

Kitos įvairios paslaugos

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas įvairiose institucijose.

Laukiame visokeriopos pagalbos!

Atsiliepimai ir padėkos

Norėjau padėkoti už pagalbą Aurelijai. Vakar ji labai apsidžiaugė jaukiu kambariu. Ją labai pradžiugino ir tai, kad gyvens viena ir jos naktiniai kėlimaisi į tualetą nesudarys niekam nepatogumų. Ji sakė, kad yra laiminga. O man tarsi kalnas nuo pečių nukrito.
Jūsų namuose tvyro ypatinga atmosfera - šiluma, meilė, dėmesys. Ačiū, kad paskutines pas Jus gyvenančių žmonių dienas pripildote laimės.
Dalytė
2008 m. birželio 17 d.
Reiškiu nuoširdžią padėką šių namų vadovybei ir visiems darbuotojams.
Tegul džiaugsmo dienos pinasi kaip gėlių girliandos ir nesibaigia nuo širdies ligi saulės.
Leokadija (gyventoja)
2015 m. kovo 21 d.
Nuoširdžiai dėkoju už a.a. Reginos Milutienės globą, šiltą, nuoširdų bendravimą. Dievo palaimos visam Jūsų kolektyvui.
Renata (dukra)
2016 m. gegužės 16 d.
Nuoširdus DĖKUI a.a. Benjaminos Steponaitytės globėjams. Jūsų sielos ir rankų šiluma, rūpestis ir geras žodis leido Benjaminai jaustis čia kaip namuose. Linkiu, kad šis gėris, atjauta niekada neapleistų šių namų.
Visam personalui linkiu sveikatos, kantrybės ir kuo daugiau šviesių dienų Jūsų kasdienybėje.
Rūta
Ačiū už viską: už rūpestį, už gerą žodį (jei reikia, ir kitokį), už visapusišką šilumą, už visus patogumus, kokių turbūt kitur nerastume. Nuoširdžiai sveikinu, linkiu visokios laimės, kantrybės, sveikatos...

Šv. Kalėdų proga Jums siunčiu tokį giesmės posmą:

"Šventa naktis, visur tylu.
Varpai tik gaudžia.
Švelni giesmė - tai angelų - gijas mūs laimei audžia,
gijas mūs laimei audžia!"
Norime nuoširdžiai padėkoti už mūsų tėvo Jono Raulinaičio priežiūrą Jūsų globos namuose. Nuostabios moterys, kurios padėjo mūsų Tėveliui praleisti gražiai paskutines dienas.
Nuoširdus AČIŪ Jums - dukra Jolanta, sūnūs Gintautas ir Vytautas
Marijampolė, 2018 balandžio 26 d.
Padėkokit prašau personalui nuo manęs, mačiau kaip slaugė, prižiūrėjo ir kaip rūpinosi mama ir suprantu, kokio atsidavimo reikalaujantis darbas. Visada Jus prisiminsiu.
Sveikatos visiems ir nuoširdus AČIŪ. Dukra Sandra
Marijampolė, 2018 m. gegužės 24 d.