2016 m. vasario devintąją šventėme Užgavėnes. Šiemet jos tikrai buvo ypatingos – pas mus su puikiomis Užgavėnių personažų kaukėmis atvyko ir tikrai nemenką šventės šurmulį sukėlė Marijampolės vaikų lopšelio darželio „Šypsenėlė“ darbuotojai su savo auklėtiniais.

2016-02-renginiai - DSC02916.jpg 2016-02-renginiai - DSC02917.jpg 2016-02-renginiai - DSC02926.jpg 2016-02-renginiai - DSC02929.jpg 2016-02-renginiai - DSC02932.jpg 2016-02-renginiai - DSC02933.jpg 2016-02-renginiai - DSC02934.jpg

Ypatinga mūsų globos namams buvo vasario 15 diena. Šventėme mūsų gerbiamo kunigo Jono Katulio SJ ypatingus jubiliejus – tai 70 metų amžiaus sukaktį, 40 metų vienuolinio gyvenimo ir 35 metai kunigystės. Šiai šventei su rūpesčiu ir jauduliu ruošėsi ir jos laukė visi – ir pats jubiliatas, ir dirbantieji, ir gyventojai. Ta proga į svečius buvo atvykęs kunigas Aldonas Gudaitis SJ.

2016-02-renginiai - DSC02938.jpg 2016-02-renginiai - DSC02939.jpg 2016-02-renginiai - DSC02940.jpg2016-02-renginiai - DSC02942.jpg

Vasario 17 dieną įvyko Marijampolės kolegijos studentų jaunatviškai spalvingas koncertas, skirtas Nepriklausomybės dienai paminėti.

2016-02-renginiai - DSC02946.jpg 2016-02-renginiai - DSC02948.jpg 2016-02-renginiai - DSC02949.jpg 2016-02-renginiai - DSC02953.jpg 2016-02-renginiai - DSC02954.jpg 2016-02-renginiai - DSC02957.jpg

Vasario 11-oji Pasaulinė ligonių diena. Stengėmės įsiklausyti į tai, kokią žinią šia proga mums norėjo perduoti Popiežius Pranciškus. Mus palietė jo komentuota Jono Evangelijos ištrauka.  Tai Evangelijos pasakojimas apie vestuves Kanoje (Jn 2, 1 – 11), kur Jėzus, įsikišus Jo Motinai M. Marijai, padarė pirmąjį savo stebuklą. Popiežiaus Pranciškaus teigimu, šis vestuvių Kanoje slėpinys Pasaulinę ligonių dieną mus moko, koks viltingas yra šis įvykis. Turime Motiną, kurios akys tokios pat budrios ir geros kaip Sūnaus; kurios motiniška gailestinga širdis tokia pat kaip Jo; kurios rankos trokšta padėti lygiai taip, kaip Jėzaus rankos, kurios laužė duoną išalkusiems, lietė ir gydė ligonius. Visa tai pripildo mus pasitikėjimo ir atveria Kristaus malonei bei gailestingumui. Marijos užtarimas leidžia mums pajusti paguodą, Marija yra „paguosta“ Motina, guodžianti savo vaikus. Mums ypač svarbu buvo girdėti, tai, kad Popiežius Pranciškus ragina patikėti Mergelei Marijai savo bėdas ir prašyti paguodos, kreipti į ją savo maldą, kad ji pažvelgtų į mus savo gailestingomis akimis, ypač skausmo akimirkomis, ir padarytų mus vertus šiandien ir amžinai regėti savo Sūnaus Jėzaus gailestingąjį veidą.

Mūsų namuose šią dieną minėjome ir vasario 24 dieną. Marijampolės sveikatos centro darbuotoja Aušra Ralytė skaitė paskaitą „Skausmo samprata“.

2016-02-renginiai - DSC02972.jpg