BIRŽELIO 3 DIENA

Švč. Marijos globos namų kapeliono kunigo Vlado Jackūno 35 metų kunigystės sukakties minėjimas.

2020 m. birželio mėn. renginiai

BIRŽELIO 4 DIENA

Žaidimų popietė su muilo burbulais.

2020 m. birželio mėn. renginiai

BIRŽELIO 23 DIENA

Pietūs kieme.

2020 m. birželio mėn. renginiai

BIRŽELIO 25 DIENA

Minėjome birželio mėnesį gimusiųjų gimtadienius.

2020 m. birželio mėn. renginiai 2020 m. birželio mėn. renginiai2020 m. birželio mėn. renginiai

BIRŽELIO 30 DIENA

Mįslių popietė.

2020 m. birželio mėn. renginiai

2020 m. birželio mėn. renginiai

KITOS POPIEČIŲ AKIMIRKOS:

Valgėme ledus.

2020 m. birželio mėn. renginiai

2020 m. birželio mėn. renginiai

Skaitėme knygas.

2020 m. birželio mėn. renginiai

Kieme žaidėme su kamuoliu.

  2020 m. birželio mėn. renginiai2020 m. birželio mėn. renginiai 2020 m. birželio mėn. renginiai2020 m. birželio mėn. renginiai

2020 m. birželio mėn. renginiai2020 m. birželio mėn. renginiai2020 m. birželio mėn. renginiai

Dainavome ir giedojome.

Džiaugėmės ir grožėjomės gamta.

 2020 m. birželio mėn. renginiai

Bendravome tarpusavyje.

2020 m. birželio mėn. renginiai

2020 m. birželio mėn. renginiai 2020 m. birželio mėn. renginiai

Žaidėme stalo žaidimus.

2020 m. birželio mėn. renginiai

Scroll to Top