Nuo birželio mėnesio pradžios Švč. Marijos globos namuose atostogavo kunigas, vienuolis marijonas Vaclovas Aliulis.

Į Marijampolę tėvelis Vaclovas atvyko ne tik atostogauti, bet ir paminėti ypatingą savo kunigystės septyniasdešimties metų sukaktį. Kunigystės šventimus tėvelis Vaclovas priėmė 1944 m. birželio 11 dieną. Šią sukaktį 2014 m. birželio 11 d. minėjome globos namuose. Garbusis jubiliatas aukojo Šv. Mišias, džiaugėsi dėmesiu iš gyventojų irdarbuotojų. Birželio 19 dieną kunigas jubiliatas susitiko su jaunimu ir jiems pasakojo apie savo tarnystę, džiaugėsi Popiežiaus Pranciškaus palaiminimu.

2014 m. liepos 12 d. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje t. Vaclovas šventė šį savo garbingą kunigystės jubiliejų kartu su pašaukimo broliais kunigais marijonais, vyskupais ir visais tikinčiaisiais.