2014 m. balandžio mėn. 11 d. Gavėnios liturginio laikotarpio penktadienį prieš Šv. Mišias globos namų koplyčioje gyventojai, darbuotojai ir sesės išgyveno bendrą maldą, kurios metu buvo prisiminti paskutinieji septyni Kristaus ištarti žodžiai. Skaitant šiuos žodžius, dalyvavusieji maldoje gilinosi į jų prasmę ir reikšmę, ir kuo kiekvienam šie žodžiai prakalba.