2014 m. vasario mėn. 14 d. globos namuose minėjome Lietuvos Nepriklausomybės dieną.  Minėdami šią šventę, nuoširdžiai dėkojome Dievui už tai, kad nesislapstydami galime išpažinti tikėjimą ir džiaugtis laisve. Globos namuose gyvenanti vyresnioji mūsų tautos karta gerai mena laiką, kai troško gyventi laisvoje Tėvynėje ir laisvai tikėti Dievu.

Vasario 16–osios proga Marijampolės politinių kalinių tremtinių choras „Godos“ mums padovanojo puikų koncertą. Įspūdingas choro pasirodymas buvo puiki dovana šį mėnesį gimusiems gyventojams ir darbuotojams, ypač pas mus gyvenančiai Staselei, kuri sulaukė gražaus 85–ojo jubiliejaus.