1,2 % GPM parama

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu
kviečiame skirti iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

DĖMESIO!!!

Nuo 2020 m. paramos gavėjams galima skirti tik iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Daugiau informacijos  galite rasti VMI internetinėje svetainėje.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai teikiame tik elektroniniu būdu – VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).

Norint paremti mūsų Globos namus 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2019 metus (forma GMP 308). Tik deklaravus pajamas (jei yra tokia prievolė), bus vykdomas Jūsų prašymas dėl 1,2 procentų sumos pervedimo Globos namams. Prašymą pervesti 1,2 % pajamų mokesčio sumos reikia pateikti iki 2020 metų gegužės 1 dienos .

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prašymo formą FR0512 versija 04

Prašymą dėl paramos perdavimo iki gegužės 1 d. galima pateikti keliais būdais:

  1. elektroniniu būdu per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt);
  2. prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).
  3. kompiuteriu nesinaudojantys ar interneto ryšio neturintys, tačiau dalį pajamų mokesčio paramos gavėjams norintys skirti gyventojai visą reikiamą pagalbą gali gauti tiek atvykę į VMI gyventojų aptarnavimo padalinius, tiek paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Prašymus EDS sistemoje taip pat galima užpildyti bei pateikti ir visoje Lietuvoje veikiančiuose Viešuosiuose interneto prieigos taškuose, į kuriuos tam tikru laiku atvyks ir VMI specialistai. Aktualią informaciją paramos gavėjai ir ją teikiantys gyventojai taip pat gali rasti šiai temai skirtoje VMI svetainės skiltyje, kuri nuolat pildoma.

Prašymo FR0512 versija 04 formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, rasite čia:

Deklaracijos pildymas internetu:

Prisijungus prie VMI sukurtos Elektroninės deklaravimo sistemos ir pasirinkus formą FR0512 versija 04 Jums reikės užpildyti šiuos laukelius:

  • 5 mokestinis laikotarpis – 2019,
  • E1 paramos gavėjo tipas – 2,
  • E2 paramos gavėjo kodas – 151447837,
  • E4 pajamų mokesčio dalis – 1,2 %.
  • E5 Galima pažymėti, kad paramą skiriate iki 2023 m. (Teikiant prašymą, iki 1,2 % pajamų mokesčio tam pačiam paramos gavėjui galima skirti ilgiau
    kaip vienerius metus (iki 5 metų). Pavyzdžiui, norint skirti 2019-2023 m. metų pajamų mokesčio dalį (iki 1,2%), pakanka pateikti vieną – 2019 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, E5 laukelyje įrašius 2023 m. Pagal tokį prašymą pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. sumokėtų mokesčių, todėl 2020 – 2023 m. laikotarpio prašymų (FR0512) gyventojui teikti nereikės.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą!

Dėkojame visiems – organizacijoms bei pavieniams žmonėms – kurie 2019 metais pervedėte 2% (495,03 EUR), pinigines aukas (3012,18 EUR) ir įvairias aukas natūra.

Teatlygina Jums Dievas visokeriopomis malonėmis!

Scroll to Top