2 % parama

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu kviečiame skirti iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prašymo formą FR0512 versija 03

Prašymą dėl paramos perdavimo iki 2018 m. gegužės 2 d. galima pateikti keliais būdais:

 1. elektroniniu būdu per EDS (http://deklaravimas.vmi.lt);
 2. Prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).
 3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymo FR0512 versija 03 formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, rasite čia:

Deklaracijos pildymas internetu:

Prisijungus prie VMI sukurtos Elektroninės deklaravimo sistemos ir pasirinkus formą FR0512 versija 03 Jums reikės užpildyti šiuos laukelius:

 • 5 mokestinis laikotarpis – 2017,
 • E1 paramos gavėjo tipas  – 2,
 • E2 paramos gavėjo kodas – 151447837,
 • E4 pajamų mokesčio dalis – 1 arba 2 %.
 • E5 Galima pažymėti, kad paramą skiriate iki 2021 m. (Teikiant prašymą, iki 2% pajamų mokesčio tam pačiam paramos gavėjui galima skirti ilgiau
  kaip vienerius metus (iki 5 metų). Pavyzdžiui, norint skirti 2017-2021 m. metų pajamų mokesčio dalį (iki 2%), pakanka pateikti vieną – 2017 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, E5 laukelyje įrašius 2021 m. Pagal tokį prašymą pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. sumokėtų mokesčių, todėl 2018 – 2021 m. laikotarpio prašymų (FR0512) gyventojui teikti nereikės.

Jei deklaraciją pildote ranka:

Prašymo blankus (forma FR0512 v.3) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose, taip pat galite parsisiųsti atsispausdinimui formą FR0512 versija 03 čia.

Forma turi būti pildoma:

 • juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;
 • didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
 • raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
 • brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose;
 • nepildomuose laukeliuose nieko nerašykite ( jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

Jums reikia užpildyti laukelius 1, 3V, 3P , 4, 5, 6s, E1, E2, E4 bei įrašyti vardą, pavardę ir pasirašyti.

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis, prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus.

Užpildytą deklaraciją atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą!