1992 m. popiežius Jonas Paulius II laišku „Išganingoji kančia“ paskelbė vasario 11–ąją Pasauline ligonių diena. Popiežius kvietė melstis už sergančius, kenčiančius ir juos globojančius bei gydančius. Tuomet ši diena buvo paminėta Lurde, kur XIX a. pabaigoje apsireiškė Švč. Mergelė Marija.

Šiais metais vasario 11–ąją dieną pasaulis 22-ąjį kartą minėjo Pasaulinę ligonių dieną, kurios tema „Tikėjimas ir meilė“. Atsiliepiant į Popiežiaus kvietimą ypatingai švęsti Pasaulinę ligonių dieną, mūsų globos namų koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, teikiamas Ligonių sakramentas. Šv. Mišias aukojo ir ligonių sakramentą teikė Švč. Marijos globos namų kapelionas kun. Jonas Katulis SJ.