2014 m. kovo 20 d. mūsų globos namuose svečiavosi Skriaudžių klebonas kun. Arūnas Simonavičius ir aukojo šv. Mišias. Po jų kun. Arūnas bendravo su darbuotojais, dalijosi savo patirtimi, įžvalgomis, įgytomis lankantis senelių globos namuose. Kunigas džiaugėsi darbuotojų gerumu, kantrumu dirbant šį darbą.