Spalio 2 d. darbuotojai keliavo į Kernavę bei Trakus.

Renginiai darbuotojams 2018 m. spalio mėn. Renginiai darbuotojams 2018 m. spalio mėn. Renginiai darbuotojams 2018 m. spalio mėn. Renginiai darbuotojams 2018 m. spalio mėn.

 

Spalio 30 d. direktorė Zina Urbienė, pavaduotoja socialiniam darbui sesuo Janina Milkauskaitė, virtuvės vedėja G. Gegužuienė bei vyriausioj slaugytoja Ž. Neimanaitė – Byčenkova dalyvavo Seimo kontrolierių rengtoje konferencijoje, kurioje skaitė pranešimą „Praktiniai ilgalaikės socialinės priežiūros aspektai VšĮ Švč. Marijos globos namuose“.

Renginiai darbuotojams 2018 m. spalio mėn. Renginiai darbuotojams 2018 m. spalio mėn. Renginiai darbuotojams 2018 m. spalio mėn. Renginiai darbuotojams 2018 m. spalio mėn.