Darbuotojams

Renginiai darbuotojams 2018 m. rugsėjo mėn.

Rugsėjo 26 d. vyko mokymai mūsų namų darbuotojams, kurių metu jie buvo  supažindinti su nauja technika. Rugsėjo 27 d. šventėme Tarptautinę socialinių darbuotojų dieną. Rugsėjo 27 d. dalyvavome Tarptautinės socialinių darbuotojų dienos minėjime Marijampolės kolegijoje. Pavaduotojai socialiniam darbui ses. Janinai Milkauskaitei MVS buvo įteikta savivaldybės padėka.

Renginiai darbuotojams 2018 m. birželio mėn.

Birželio 4 dieną mūsų namų socialinė darbuotoja Vilniaus rotušėje dalyvavo Lietuvos socialinių darbuotojų suvažiavime „Socialinis darbuotojas rytojaus perspektyvoje“. 28 dieną vyko dailės terapijos užsiėmimai.

Renginiai darbuotojams 2018 m. gegužės mėn.

Gegužės 9 dieną direktorė Zina Urbienė, pavaduotoja soc. darbui Janina Milkauskaitė, virtuvės vedėja Gintarė Gegužienė ir vyr. bendrosios praktikos slaugytoja Živilė Neimanaitė – Byčenkova dalyvavo susitikime su LR seimo kontrolierių įstaiga.

Renginiai darbuotojams 2018 m. kovo mėn.

Vyko darbuotojų susitikimas su Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacijos (asumpcionisčių)  sese Klementina. Kovo 14 d. vyko Gavėnios rekolekcijos darbuotojams, kurias vedė Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų  parapijos klebonas ir Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas kunigas Mindaugas Martinaitis.

Renginiai darbuotojams 2018 m. sausio mėn.

2018 m. sausio 23 dieną vyko seminaras darbuotojams apie klausymąsi ir empatiją. Seminarą vedė lektorė iš Gyvenimo ir tikėjimo instituto ses. Bernadeta Mališkaitė SJE.  

Renginiai darbuotojams 2017 m. gruodžio mėn.

2017 m. gruodžio 18  dieną vyko darbuotojų susirinkimas. Gruodžio 27 dieną – Kalėdinis darbuotojų susirinkimas. Gruodžio 29 diena Darbuotoja Eugenija baigė savo nuoširdų darbą globos namuose. Ji buvo viena iš pirmųjų savanorių, darbuotojų šiuose namuose. Ačiū už gerą nuotaiką, paslaugumą, šypseną, kūrybiškumą, vidinę šilumą per visus darbo metus.

Scroll to Top