Darbuotojams

Renginiai darbuotojams 2019 m. vasario mėn.

2019 m. vasario 12 dieną su darbuotojais susitiko žolininkė Monika Smilgytė. Ji supažindino su įvairiais augalais ir jų savybėmis. Vasario 14 dieną virtuvės padalinio darbuotojoms, socialiniams darbuotojams, slaugytojų padėjėjoms vyko mokymai apie maisto higieną. Mokymus vedė Visuomenės sveikatos centro specialistė Neringa Janulionytė. Vasario 28 diena vyko seminaras „Streso, patiriamo socialiniame darbe, įveika ir atsipalaidavimas“. Seminarą vedė …

Renginiai darbuotojams 2019 m. vasario mėn. Plačiau »

Renginiai darbuotojams 2018 m. lapkričio mėn.

Lapkričio 13 d. darbuotojams atliktas rankų higienos auditas.   Lapkričio 20 d. dalyvavome seminare Suvalkijos globos namuose. Pranešimus skaitė kunigas Viktoras Viktoravičius ir profesorius Oželis.

Renginiai darbuotojams 2018 m. spalio mėn.

Spalio 2 d. darbuotojai keliavo į Kernavę bei Trakus.   Spalio 30 d. direktorė Zina Urbienė, pavaduotoja socialiniam darbui sesuo Janina Milkauskaitė, virtuvės vedėja G. Gegužuienė bei vyriausioj slaugytoja Ž. Neimanaitė – Byčenkova dalyvavo Seimo kontrolierių rengtoje konferencijoje, kurioje skaitė pranešimą „Praktiniai ilgalaikės socialinės priežiūros aspektai VšĮ Švč. Marijos globos namuose“.

Renginiai darbuotojams 2018 m. rugsėjo mėn.

Rugsėjo 26 d. vyko mokymai mūsų namų darbuotojams, kurių metu jie buvo  supažindinti su nauja technika. Rugsėjo 27 d. šventėme Tarptautinę socialinių darbuotojų dieną. Rugsėjo 27 d. dalyvavome Tarptautinės socialinių darbuotojų dienos minėjime Marijampolės kolegijoje. Pavaduotojai socialiniam darbui ses. Janinai Milkauskaitei MVS buvo įteikta savivaldybės padėka.

Renginiai darbuotojams 2018 m. birželio mėn.

Birželio 4 dieną mūsų namų socialinė darbuotoja Vilniaus rotušėje dalyvavo Lietuvos socialinių darbuotojų suvažiavime „Socialinis darbuotojas rytojaus perspektyvoje“. 28 dieną vyko dailės terapijos užsiėmimai.

Renginiai darbuotojams 2018 m. gegužės mėn.

Gegužės 9 dieną direktorė Zina Urbienė, pavaduotoja soc. darbui Janina Milkauskaitė, virtuvės vedėja Gintarė Gegužienė ir vyr. bendrosios praktikos slaugytoja Živilė Neimanaitė – Byčenkova dalyvavo susitikime su LR seimo kontrolierių įstaiga.

Renginiai darbuotojams 2018 m. kovo mėn.

Vyko darbuotojų susitikimas su Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacijos (asumpcionisčių)  sese Klementina. Kovo 14 d. vyko Gavėnios rekolekcijos darbuotojams, kurias vedė Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų  parapijos klebonas ir Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas kunigas Mindaugas Martinaitis.

Scroll to Top