2013 m. lapkričio 28 d. mūsų institucija organizavo seminarą tema “Apie mirtį, mirimą ir gedėjimą”. Seminarą vedė VDU lektorė Nijolė Liobikienė. Ši tema buvo pasirinkta, kadangi mes, socialiniai darbuotojai, dirbantys su senyvo amžiaus žmonėmis, dažnai susiduriame su netektimi, kurią kiekvieną kartą skausmingai išgyvename. Šiame seminare dalyvavo 63 darbuotojai iš Marijampolės socialinės pagalbos centro, Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų, Švč. Marijos globos namų, Marijampolės vaikų globos namų „Putinas“, Suvalkijos socialinės globos namų, Marijampolės šv. ark. Mykolo globos namų, Kalvarijos socialinės globos namų, Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro globos namų.

Seminare buvo diskutuojama apie mirties baimę, apie sielvartą ir gedėjimo etapus; kaip darbuotojui išgyventi netektį, kai miršta jo klientas, kaip apie kliento mirtį pranešti artimiesiems. Šiuolaikinėje visuomenėje nėra įprasta kalbėti apie mirtį, todėl ir darbuotojai, dirbdami su sunkiais ligoniais, stengiasi išvengti šios temos. Dėstytoja ragino nebijoti kalbėtis su sunkiai sergančiaisiais apie mirtį, būti su jais nuoširdesniems ir palengvinti paskutines jų dienas. Mums, darbuotojams, tiesiog reikia suvokti, kad šis bendravimas teikia abipusę naudą; kad mes, bendraudami su jais apie mirtį, geriau pažinsime žmonių mąstyseną, įvykdysime jų paskutinę valią. Tokie išgyvenimai praturtins ir galbūt padės nebe taip nerimastingai žvelgti į kliento ir į savo pačių mirtį.