Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu: <…> skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje <…>.

Ištrauka iš Lietuvos Nepriklausomybės Akto

 

 

Lietuva

 

Mielieji Lietuvos bičiuliai, sveikiname su Vasario 16 – ąja, Valstybės šimtmečio diena!

 

VšĮ Švč. Marijos globos namų
bendruomenė